Open data

Schiedam wil niet alleen zaken vóór inwoners en ondernemers doen, maar vooral ook sámen met hen doen en ze zelf de mogelijkheid geven om initiatieven te ontwikkelen. De gemeente beschikt over zeer uiteenlopende data, die opengesteld worden via deze portal.

Wat is open data?

De gemeente is eigenaar van grote hoeveelheden gegevens en informatie, die zij nodig heeft voor de uitvoering van gemeentelijke taken. Een groot deel van deze gemeentelijke informatie is openbaar, maar in veel gevallen zijn de gegevens voor burger en bedrijfsleven niet makkelijk digitaal toegankelijk of (her)bruikbaar. Open data is de term die gebruikt wordt om (een deel van) deze gegevens en informatie beschikbaar en toegankelijk te maken voor iedereen.

Open data is overheidsinformatie die:

  • verzameld is in het kader van de uitvoering van een publieke taak;
  • gefinancierd is met publieke middelen voor de uitvoering van die taak;
  • openbaar is op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;
  • bij voorkeur voldoet aan 'open standaarden'; 
  • bij voorkeur door een computer kan worden gelezen.

(bron: http://data.overheid.nl/)

Meer bronnen

Dit "dataplatform" is niet voor alle soorten data het meest geschikte kanaal. De gemeente biedt meer data aan via de gemeentelijke website.