Datasets

Bevolking Schiedam

49 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Deze dataset bevat gegevens over de bevolkingsopbouw in Schiedam in 2014.

Waardering: (30 stemmen)

Bijlagen

 • Leeftijd - etniciteit - geslacht per buurt en wijk

  05-12-2015, CSV,
 • Leeftijd - wijk

  23-12-2015, CSV,
 • Leeftijd - etniciteit - geslacht per buurt en wijk

  05-12-2015, CSV,
 • Leeftijd - postcode

  23-12-2015, CSV,

Sportaccomodaties Schiedam

30 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Overzicht van sportaccommodaties in de gemeente Schiedam.

Waardering: (22 stemmen)

Bijlagen

 • Sportaccommodaties Schiedam

  26-10-2015, CSV,

Postcodes Schiedam - wijk - buurt - straat

52 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Voor actuele gegevens kan de dataset Woningkartotheek Schiedam geraadpleegd worden.

Waardering: (17 stemmen)

BGT Schiedam

13 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Een kopie van het Schiedamse gedeelte van de BGT in twee gangbare CAD formaten. Op PDOK kan dezelfde data in een open (GML) formaat gevonden worden. De bestanden hier worden as-is en slechts voor het gemak aangeboden, zonder garantie op kwaliteit, volledigheid of continuïteit.

In deze dataset - en in de "officiële" versie op PDOK - zijn onder andere ook te vinden: kolken, putten, lichtmasten (OVL), bomen.

Downloads worden beschikbaar gesteld onder de CC-BY-4.0 licentie. Zie verder ook de proclaimer op PDOK.

Waardering: (30 stemmen)

Bijlagen

 • DGN (lijnen)

  18-09-2018, DGN,
 • DWG (lijnen)

  18-09-2018, DWG,

Meldingen Openbare Ruimte Schiedam

128 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Overzicht van alle meldingen over de open ruimte in de gemeente Schiedam vanaf 30 juni 2011.
 • Bron: Het "zaaksysteem" van de gemeente waarin de meldingen worden geregistreerd en verwerkt.
 • Doel: De registratie dient het interne proces voor de afhandeling van de meldingen.
 • Beperkingen: Op personen herleidbare gegevens zijn uit het bestand verwijderd. Het terug herleiden hiervan door koppeling met andere bronnen is niet toegestaan.
 • Mogelijkheden: Het bestand wordt elke week vernieuwd, waarbij de nieuwe meldingen worden toegevoegd die via de website, het klantcontactcenter of de app zijn binnengekomen. Een deel van de meldingen bevat coördinaten, een deel (nog) niet.
Waardering: (27 stemmen)

Bijlagen

 • Meldingen openbare ruimte Schiedam

  18-09-2018, CSV,

Wijkondersteuningsteams Schiedam

45 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Overzicht van wijkondersteuningsteams in Schiedam.

Meer informatie op de website van de wijkondersteuningsteams.

Waardering: (30 stemmen)

Bijlagen

 • Wijkondersteuningsteams Schiedam (2016)

  26-10-2015, CSV,
 • Wijkondersteuningsteams Schiedam (2017)

  03-10-2017, CSV,

Scholen en schoolbesturen Schiedam

38 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Omschrijving: Jaarlijks geeft de gemeente Schiedam een boekje uit met de adressen van alle Schiedamse scholen en verwante instellingen. Deze dataset bevat de gegevens uit dit boekje in tabelvorm.
 • Bron: Gemeente Schiedam, Team Jeugd en Onderwijs, Team Zorg Welzijn en Team Sport en Wijkontwikkeling.
 • Doel registratie: De gegevens zijn verzameld als basis voor het genoemde boekje, als bron van informatie voor belangstellenden.
 • Beperkingen: Voor normaal gebruik van deze gegevens gelden geen beperkingen.
 • Mogelijkheden: n.t.b.
Waardering: (26 stemmen)

Bijlagen

 • September 2015

  26-10-2015, CSV,
 • September 2016

  25-10-2016, CSV,

Werkzoekenden - opl/lftd/duur

41 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Het aantal werkzoekenden in Schiedam op peildatum 1-1-2014 opgebouwd met data over opleiding, leeftijd en duur.

Waardering: (20 stemmen)

Bijlagen

 • Werkzoekenden - opl/lftd/duur

  05-12-2015, CSV,

Declaraties Bestuurders Schiedam

30 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: "afdrukken" van de declaraties van Schiedamse burgemeester en wethouders
 • Bron: salarisadministratie Gemeente Schiedam
 • Mogelijkheden: beperkt

Toelichting

Voor de uitoefening van de functie van de leden van het college van B en W worden verschillende kosten gemaakt. De richtlijnen voor het al dan niet indienen van een declaratie kunt u lezen in de: Richtlijn onkostenvergoeding, representatie, diners en ontvangsten College van B&W Gemeente Schiedam 2012. Lees ook de Verordening rechtspositie wethouders gemeente Schiedam.

Oudere overzichten zijn te vinden op de website van de gemeente Schiedam.

Wat staat er in de overzichten?

Als uitgangspunt geldt, dat alleen functionele kosten worden betaald door de gemeente. Van functionele kosten is sprake als er een directie relatie is tussen de uitgave en de belangen van de gemeente. Deze functionele relatie moet aantoonbaar zijn danwel zeer aannemelijk gemaakt kunnen worden door de bestuurder.

Samenvatting te publiceren kosten:

 • Specifiek Geregelde Bestuurskosten zoals genoemd in de handreiking Integriteit Politieke Ambtsdragers (VNG); bijvoorbeeld de vergoeding voor dubbele woonlasten;
 • Overige declaraties via het salaris: kosten die zijn voorgeschoten door de bestuurder en vervolgens via het salaris terugbetaald (zoals reiskosten in de eigen auto);
 • Facturen die direct door de gemeente betaald zijn, waar één of meerdere bestuurders direct profijt van heeft gehad: te denken valt aan OV reizen op de businesscard, een diner waaraan is deelgenomen of kosten voor het bezoek aan een congres;
 • Persoonlijke opleidings/vormingskosten
Waardering: (27 stemmen)

Bijlagen

 • Factuur VNG congres 13+14 juni 2017

  31-10-2017, PDF,
 • Dienstreizen maart 2017

  20-06-2017, XLSX,
 • Dienstreizen jan 2017

  20-06-2017, XLSX,
 • Overzicht declaraties april-sept 2017

  02-11-2017, XLS,
 • Declaratie Lamers aug-okt 2017

  28-02-2018, PDF,
 • Overzicht NS dienstreizen okt-nov 2017

  28-02-2018, XLSX,
 • Kosten OV dec 2016 - mrt 2017

  20-06-2017, XLSX,
 • Declaraties burgemeester apr 2016

  03-11-2016, PDF,
 • Declaraties burgemeester jun 2016

  03-11-2016, PDF,
 • Declaraties dec 2016 - mrt 2017

  20-06-2017, XLS,
 • Dienstreizen wethouder houtkamp dec 2016.pdf

  20-06-2017, PDF,
 • Kosten OV burgemeester en wethouders nov 2016

  14-03-2017, XLSX,
 • Dienstreizen feb 2017

  20-06-2017, XLSX,
 • Declaratie Lamers nov-dec 2017

  28-02-2018, PDF,
 • Dienstreizen burgemeester jul-sep 2016

  14-03-2017, PDF,
 • Dienstreizen burgemeester okt-nov 2016

  14-03-2017, PDF,
 • Kosten OV burgemeester en wethouders okt 2016

  14-03-2017, XLSX,
 • Factuur Watertaxi 20171116

  28-02-2018, PDF,
 • Water taxi 5 juli 2017

  31-10-2017, PDF,
 • Declaraties wethouder Houtkamp mei 2016

  03-11-2016, PDF,
 • Water taxi 24 juli 2017

  31-10-2017, PDF,
 • Factuur Watertaxi Lamers 20171109

  28-02-2018, PDF,
 • Dienstreizen burgemeester jan-feb 2017

  20-06-2017, PDF,
 • Declaratie dienstreizen mrt-april 2017

  02-11-2017, PDF,
 • Factuur Watertaxi Lamers 20171005

  28-02-2018, PDF,
 • The storyconnection (Aaken) 20170609

  02-11-2017, PDF,
 • Water taxi 1 sept 2017

  31-10-2017, PDF,
 • Declaratie dienstreizen lamers mei-juni 2017

  02-11-2017, PDF,
 • declaratie dienstreizen Lamers juli 2017

  02-11-2017, PDF,
 • Declaraties burgemeester en wethouders okt-dec 2016

  14-03-2017, XLS,
 • Water taxi 1 juli 2017

  31-10-2017, PDF,
 • Overzicht declaraties okt-dec 2017

  28-02-2018, XLS,

Misdrijven Schiedam

47 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Hierin vindt u de cijfers van verschillende categorieën misdrijven in Schiedam over 2014 terug, per buurt en wijk.

Waardering: (26 stemmen)

Bijlagen

 • Misdrijf - vernieling

  05-12-2015, CSV,
 • Misdrijf - geweld

  05-12-2015, CSV,
 • Misdrijf - diefstal

  05-12-2015, CSV,
 • Misdrijf - woninginbraak

  05-12-2015, CSV,

Wijken en buurten Schiedam

16 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

De gemeente Schiedam is opgedeeld in wijken en buurten. De bestanden bevatten een unieke identificatie, een aanduiding van het type gebied (buurt/wijk) en de algemeen gebruikte code voor het gebied. Deze code is bijvoorbeeld ook terug te vinden in de bestanden uit de Woningkartotheek, en komt overeen met de CBS buurtcodes. Elke buurt/wijk heeft een officieel vastgestelde naam. Deze kan afwijken van de naam zoals die in sommige andere bestanden gebruikt wordt.

Waardering: (11 stemmen)

Bijlagen

 • Wijken en buurten van Schiedam

  29-10-2015, GeoJSON,

Bijstandsuitkeringen Schiedam

34 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Deze dataset geeft informatie over het aantal bijstanduitkeringen (peildatum 1-1-2015).

Waardering: (33 stemmen)

Bijlagen

 • Bijstandsuitkeringen - leeftijd/etniciteit

  22-12-2015, CSV,
 • Bijstandsuitkeringen - leeftijd/wijk

  22-12-2015, CSV,

Losloopgebieden Honden Schiedam

49 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: In de gemeente Schiedam zijn losloopgebieden en hondentoiletten aangewezen. Deze zijn weergegeven op een kaart en in een lijst.
 • Bron: Vastgesteld door de gemeenteraad.
 • Beperkingen: Deze bestanden hebben geen formele status. De officiële publicaties, o.a. op de gemeentelijke website, zijn bepalend.
 • Doel: Deze informatie is samengesteld ter vaststelling door de gemeenteraad en voor publicatie op de gemeentelijke website.
 • Mogelijkheden: De PDF bestanden zijn direct raadpleegbaar. De GeoJSON en CSV bestanden bevatten de informatie waar de PDF bestanden op zijn gebaseerd.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente.

Waardering: (32 stemmen)

Bijlagen

 • Losloopgebieden en hondentoiletten Schiedam

  30-09-2015, PDF,
 • Hondenpoepbakken Schiedam

  02-10-2015, CSV,
 • Hondenpoepbak

  02-10-2015, GeoJSON,
 • hondentoiletten Schiedam

  27-01-2016, GeoJSON,
 • Hondenlosloopgebieden

  27-01-2016, GeoJSON,
 • Losloopgebieden en hondentoiletten Schiedam

  30-09-2015, PDF,
 • Hondentoiletten Schiedam

  02-10-2015, CSV,

Woningkartotheek Schiedam

168 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Voor de BAG houdt de gemeente gegevens bij over adressen en gebouwen. De gemeente Schiedam heeft ervoor gekozen zich niet te beperken tot de voor de BAG voorgeschreven gegevens maar tevens een aantal andere basisgegevens over adressen en gebouwen te registreren.
 • Bron: De gemeentelijke registratie t.b.v. van de BAG, waarin ook de aanvullende gegevens worden geregistreerd.
 • Doel: Deels wettelijk voorgeschreven, deels ten dienste van de interne processen.
 • Beperkingen: Geen.
 • Mogelijkheden: De bestanden bevatten informatie over alle officiële adressen en de daaraan gekoppelde objecten. Uitgangspunt is één record per adres. Zie voor een verder beschrijving de bijgevoegde documentatie.
Waardering: (41 stemmen)

Bijlagen

 • Toelichting op de inhoud van de Woningkartotheek

  03-05-2017, PDF,
 • Woningkartotheek.csv

  18-09-2018, CSV,

Nieuwsberichten Website Schiedam

21 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Nieuwsberichten van de website van de gemeente Schiedam.
 • Bron: De berichten zijn afkomstig van de webserver van de gemeente Schiedam.
 • Doel: De berichten worden na plaatsing op de website automatisch gearchiveerd voor naslagdoeleinden.
 • Beperkingen: De berichten zijn eerder op internet gepubliceerd en openbaar. Er gelden geen beperkingen.
 • Mogelijkheden: Beschikbaar zijn zowel een verwijzing naar de live feed als diverse archiefbestanden. De live feed kan eenvoudig met een RSS reader worden gelezen. De archiefbestanden kunnen worden bewerkt.
Waardering: (29 stemmen)

Bijlagen

 • RSS Feed

  01-01-1970, XML,
 • Verzamelde berichten 2014 + 2015

  16-12-2016, CSV,
 • Nieuwsberichten 2011

  03-01-2017, XML,
 • Nieuwsberichten 2013

  03-01-2017, XML,
 • Nieuwsberichten 2010

  03-01-2017, XML,
 • Nieuwsberichten 2012

  03-01-2017, XML,